എന്റെ ദൈവമേ ...


രാജ്യം കടുത്ത വരള്‍ച്ചയിലേക്കെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മഴയുടെ ലഭ്യതയില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാ...
Posted by Joseph Kalathiparambil on Thursday, June 4, 2015

Comments

Popular Posts